Kipar

      Comments Off on Kipar

Kipar, da je prepoznan kot dober v svoji stroki, mora biti vsestranski umetnik. Takšna umetnica je tudi akademska kiparka Marjeta Medved, ki je leta 2006 dobil tudi nagrado ALUO. Za seboj ima že vrsto razstav doma in v tujini, kar priča o izjemni kreativnosti te umetnice. Da bi kipar bil dober, pa ne zadostuje le to, da je tehnično dovršen, vendar mora biti tudi v koraku s časom. To pomeni, da mora kipar poznati svet, aktualne probleme, misli, ki zaposlujejo ljudi in podobno. Vse te idejne osnove, mora kipar vnesti v svoje umetniško delo, da ima njegovo delo, v času ko nastane, tudi določeno sporočilo. Vendar pa mora tudi kipar, kot vsak umetnik, prek umetnine ustvariti takšno sporočilo, ki ima vrednost tudi za prihodnost. Tega se akademska kiparka Marjeta Medved dobro zaveda, zato so njene stvaritve vedno odraz sedanjosti, ki nosi sporočilo tudi za prihodnost.