Denar

      No Comments on Denar

Denar je blago, s katerim lahko v vsakem trenutku plačamo, ker ga vsi sprejemajo kot plačilo. Inflacija je eden najpomembnejših ekonomskih pojmov. Pomeni splošen dvig cen izdelkov in storitev v gospodarstvu (pojav rasti cen). Denarna teorija obravnava denar v narodnem gospodarstvu in je tako del makroekonomije. Koristno je poznati denarno teorijo, da bi lahko razumeli denarno politiko.

Osnovna predpostavka denarne teorije je, da imata ponudba denarja in povpraševanje po njem pomemben vpliv na gospodarstvo. Denar je kot institucija nadvse koristno družbeno sredstvo, ki ga lahko primerjamo z najmodernejšimi stroji moderne industrije, vendar to ne velja za denar kot konkretno stvar. Spreminjanje njegove količine, na primer večanje, ne bo prispevalo k blagostanju družbe.  Denar se lahko uniči ali odpravi, samo če uničimo ali odpravimo ljudi. Inflacija je pravzaprav stopnja, po kateri se cene izdelkov in storitev povečujejo, posledično pa upada kupna moč denarja. Zaradi inflacije ima denar tudi svojo časovno vrednost, kar preprosto pomeni, da se čez čas zaradi rasti cen vrednost denarja zmanjšuje. Namreč, posameznik ni več zmožen z istim denarnim zneskom kupiti enako količino blaga kot pred enim mesecem ali enim letom. Inflacija ni enkraten dvig splošne ravni cen ali pa dvig cen posameznih vrst blaga. Dogajanje na mikro ravni je za inflacijo zelo pomembno, in sicer kako se obnašajo posamezni transaktorji, kako oblikujejo svoja pričakovanja in kako reagirajo. Povzročitelja inflacije ne smemo iskati v tistih podjetjih, ki so povečala svoje cene, ali v tistih socialnih skupinah, ki so uspele povečati svoj dohodek. Za medije in politike so ti lahko primeren »krivec«, vendar je krivec to, kar omogoča ali povzroča kontinuirano rast cen. Bolje je seveda govoriti o vzrokih inflacije. Pri vzrokih inflacije pa je odločilna vloga države.

VIR: IfSong.info 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *