DENARNA POLITIKA

      No Comments on DENARNA POLITIKA

Denarna ali monetarna politika ureja preskrbo gospodarstva z denarjem. V vsakem gospodarstvu obstaja t.i. potrebna količina denarja v obtoku. To je količina denarja, ki je potrebna za realizacijo BDP. Merimo jo v določenem obdobju, na primer enem mesecu, četrtletju, letu. Denarja ne sme biti niti preveč niti premalo. Obstaja neka objektivno potrebna količina, ki preprečuje, da bi bilo denarja premalo, kar bi vodilo do znižanja cen (deflacija), ali da ne bi bilo preveč denarja, kar bi povzročalo inflacijo. Kakšna je potrebna količina denarja v obtoku, je odvisno od več dejavnikov:

–          od stopnje rasti BDP: čim večja je stopnja, tem večja bo potrebna količina denarja;

–          od stopnje inflacije: pri večji inflaciji bo potrebna količina denarja v obtoku večja;

–          od sprememb domačega povpraševanja: če se domače povpraševanje zmanjša, je potrebna količina denarja v obtoku manjša;

–          od prometne hitrosti denarja, ki jo bodo kasneje pojasnili;

–          od stanja likvidnosti v gospodarstvu;

–          od učinkov deviznih transakcij na denarno maso.

Projekcije denarne politike, ki morajo upoštevati potrebno količino denarja v obtoku, pripravljajo denarne oblasti oziroma centralna banka. Poleg centralne banke, ki je banka bank in države, obstajajo v gospodarstvu še poslovne banke. Pravimo, da imamo dvostopenjski bančni sistem. Centralna banka ne opravlja poslov za prebivalstvo. To opravljajo poslovne banke in druge finančne .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *