Kamnoseštvo v svojih začetkih

      No Comments on Kamnoseštvo v svojih začetkih

Kamnoseštvo je ena najstarejših človeških dejavnosti

 

Kamnoseštvo se v kameni dobi najprej pojavi kot obrtna dejavnost, saj gre v večini za izdelke iz kamna, namenjeni vsakdanji praktični uporabi oziroma omogočanju preživetja. Prvi kamnoseki so obdelovali običajne kamne, ki jih je bilo možno ušpičiti, nazobčati ali nabrusiti ter si iz njih izdelati konice puščic, nože ter drugo orožje, s katerim je postal lov ali delo enostavnejše. Če je v prazgodovini kamen pomenil preživetje, pa je tisoče let kasneje poleg praktične zagotovo imel tudi že svojo estetsko vrednost.Kamnoseštvose je izpopolnilo v času babilonskega cesarstva in odigralo pomembno vlogo pri razvoju vseh večjih civilizacij. Kot visoko razvita dejavnost je omogočila gradnjo egipčanskih piramid, sfing in grobnic, v stari Grčiji pa templjev in palače.

Kamnoseštvo 21. stoletja

Sodobno kamnoseštvo se od kamnoseštva v zgodnjih obdobjih v marsičem razlikuje. Kljub temu, da je kamen še vedno izjemno dostopen material (kamnolome, kjer se pridobiva kamen v ploščah in blokih imamo tudi pri nas) je namreč uporaba kamna postala nekoliko manj običajna. Eden od razlogov je v tem, da je kamen danes veliko bolj cenjen, poleg tega pa so za opravljanje kamnoseških del danes zahtevana specifična znanja in sposobnosti, za katere se mora posameznih usposobiti. Sodobno kamnoseštvo je usmerjeno predvsem na tri področja: v izdelavo kamnitih gradbenih elementov, izdelavo nagrobnikov ter umetelnim kamnoseštvom.Kot gradbeni material se uporablja predvsem pri poslovnih in večstanovanjskih stavbah, za gradnjo hiš pa nekoliko redkeje. Kar je pravzaprav škoda, saj je kamen v prvi vrsti naraven in zaradi tega ne škoduje zdravju. Najbolj množična je izdelava gradbenih elementov kot so plošče, ki se uporabljajo za fasade, stenske in talne obloge, okenske police ter kuhinjske pulte. Precej redkeje se izdeluje kamnite ograje, stebre ipd.Stalnica v kamnoseštvu danes in nekoč pa še vedno ostajajo nagrobniki.

Prihodnost kamnoseštva: iz s.p.-ja v poslovne inkubatorje

Kamnoseški poklic po eni strani velja za deficitarnega, po drugi pa za izšolane oblikovalce kamna delovnih mest ni. Zato ti skupaj s kamnoseki samouki vidijo rešitev v ustanovitvi regionalnih kamnoseških inkubatorjev, kjer bi se združevali oboji: izmenjevali znanja, izkušnje, dobre prakse in delovali bolj povezano.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *