Slikar

      Comments Off on Slikar
Painter

Image via Wikipedia

Vsak slikar ima svojo tehniko, ki mu je najljubša. Tehnika pa je odvisna od številnih kategorij. Tako mora slikar izbirati med različnimi tipi barv, čopičev in platen, na katere bo ustvarjal. Seveda pa se slikar lahko odloča tudi za stensko slikarstvo, ki je tehnično zelo zapleteno opravilo, saj poleg risarskega znanja zahteva tudi določeno telesno spretnost.

Enhanced by Zemanta