Hitro do zmenka

      Comments Off on Hitro do zmenka
Love ? I love love love you.

Love ? I love love love you. (Photo credit: @Doug88888)

Storitve mobilne telefonije se v svetu ne razvijajo s tako vnemo, kot bi pričakovali glede na njen razcvet. Dejstvo je, da precej uporabnikov sploh ne uporablja večine storitev, ki jih ponujajo mobilni operaterji. Očitno pa je, da so storitve, ki temeljijo na uporabi kratkih sporočil SMS, še vedno daleč najbolj priljubljene. Prvega avgusta 2002 je tako zaživela še ena v seriji storitev, ki jih slovenskim uporabnikom mobilnih telefonov ponujajo različni ponudniki. Gre za sistem zmenkomatik, ki predstavlja kombinacijo spletnega informacijskega sistema in kratkih sporočil SMS.

Kot pove že ime, je namenjen zmenkom  med uporabniki. Na podlagi izdelanega profila, ki ga uporabnik vpiše na spletnih straneh, je možna komunikacija med uporabniki sistema prek sporočil SMS bodisi za nova poznanstva, zmenke ali avanture. Izmed profilov uporabnikov sistem najde ustrezne, s katerimi lahko nato uporabnik anonimno komunicira prek sporočil SMS. Cena vsakega prejetega sporočila znaša 100 tolarjev, uporabniki pa lahko omejijo število dnevno prejetih sporočil potencialnih zmenkov na slepo. Prednost sistema zmenkomatik je ravno v njegovi plačljivosti in anonimnosti: v nasprotju z vrsto neresnih oglasov, ki se pojavljajo na spletnih straneh s podobno vsebino, je verjetnost »slepega« zmenka bistveno manjša. Pogovarjali smo se z  vodjo projektov iz Ljubljane, ki je ponudnik storitve zmenkomatik. Poznamo telefonske linije za zmenke, spletne strani, namenjene zmenkarijam, ob petkih na nekaterih radijskih postajah sprejemajo klice mladih, ki si želijo zmenkov na slepo. Katere so bistvene prednosti vašega sistema Zmenkomatik? Zmenkomatik z uporabniškega vidika ima pred zgoraj omenjenimi več prednosti. Komunikacija poteka v realnem času oziroma takrat, ko si uporabniki želijo stika; storitve sistema so plačljive, kar povečuje resnost namer uporabnikov; uporabniki ohranjajo svojo anonimost (in zasebnost), saj komunicirajo samo pod vzdevkom, ki si ga sami določijo (kdaj razkrijejo svojo pravo identiteto, je prepuščeno njihovi presoji) – in končno, celotno dogajanje je pod stalnim nadzorom skrbnika sistema (z izjemo vsebine sporočil SMS). Skrbnik skrbi za nemoteno delovanje sistema, po potrebi pomaga uporabnikom ter skrbi za primerno vsebino oglasov, skladno s pravili Zmenkomatika.

Zakaj ste se odločili za uporabo razmeroma stare tehnologije sporočil SMS in ne na primer storitve WAP, ki jo danes podpirajo že skoraj vsi telefoni GSM? Z njo uporaba internetnega dela sistema sploh ne bi bila več potrebna? Uporaba WAP je na žalost večjemu delu uporabnikov velika neznanka. WAP omogoča dokaj okorno, predvsem pa zamudno in dolgotrajno vpisovanje podatkov (vsaj v našem primeru). Nasprotno pa se uporaba sporočil SMS iz leta v leto povečuje. Pozna jih in z (očitnim) veseljem uporablja velika večina lastnikov mobilnih telefonov. Odločitev za komunikacijo s sporočili SMS je bila torej preprosta: ljudje so jih vajeni in jih uporabljajo v vsakdanjem življenju. Sporočanje SMS je postalo nekakšna »obvezna pismenost« skorajda vsakega lastnika telefona GSM. Prav tako je uporaba spleta dokaj razširjena, vsaj na ravni osnovne uporabe. Spletna stran Zmenkomatika omogoča možnost razlage, pojasnil in pomoč uporabnikom. Sistem storitev Zmenkomatik tako združuje prednosti mobilne telefonije in spleta.

Kako sistem preprečuje zlorabe osebnih podatkov in kako je poskrbljeno za neresne oglase? Z Izjavo o varstvu zasebnosti, ki predstavlja politiko družbe, se zavezujemo k varovanju osebnih podatkov. Večinoma so podatki takšne narave, da ne omogočajo neposredne identifikacije uporabnika. Vsak oglas pregleda administrator, ki ga tudi aktivira. V primeru kršenja določil Splošnih pogojev uporabe ali Smernic Zmenkomatika (ali v primeru oglasa komercialne narave) lahko administrator takšen oglas zavrne. Uporabnik bo po elektronski pošti prejel prijazen poziv k popravkom svojega oglasa. Poudariti pa moramo, da je zavoljo plačljivosti storitev že sama verjetnost pojavljanja tovrstnih oglasov zmanjšana.

Enhanced by Zemanta